Category Archives: Business

บทบาทของรถแฮนด์ลิฟท์ต่อ “ธุรกิจสายส่ง”

เช่า-ซื้อ-handlift

ธุรกิจสายส่ง เป็นส่วนประกอบสำคัญของทุกๆธุรกิจ เพราะสายส่งมีหน้าที่ในการกระจายสินค้าและเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของสินค้ากับบรรดาลูกค้า  คนที่เชื่อมต่อการค้าและกระจายสินค้า              ธุรกิจสายส่ง ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งหนึ่งว่าตัวแทนจำหน่าย ทำหน้าที่รับสินค้าจากโรงงานของผู้ประกอบการและตระเวนจำหน่ายต่อผู้ค้ารายย่อยอีกทีหนึ่ง หรือ จำหน่ายต่อลูกค้าโดยตรง ธุรกิจสายส่งนั้นจำเป็นต้องเผชิญ กับ จำนวนสินค้ามากมายในแต่ละวันที่จะต้องขนย้ายและดูแลสินค้า ส่งผลให้รถแฮนด์ลิฟท์ ถูกนำเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น           รถแฮนด์ลิฟท์ (Hand lift) มีความสามารถในการขนย้าย เคลื่อนยกสินค้าในระยะทางสั้น ใช้งานง่าย เคลื่อนที่ได้หลายพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้าในสถานที่ลักษณะใดๆ ทั้งในตลาด ในชุมชน ในใจกลางเมือง ในแหล่งช้อปปิ้ง   ตอบโจทย์การบริการที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว สามารถขนสินค้าได้จำนวนมากในคราวเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เพิ่มโอกาสในการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ เส้นทางสายส่งสู่การเป็นเจ้าของโกดังรายใหญ่ ควรเช่าหรือซื้อดี?             เมื่อธุรกิจสายส่งได้รับการตอบรับดี การขยับเป็นเจ้าของโกดังสินค้ารายใหญ่ หรือที่เรียกว่า ยี่ปั๊วะ ที่กักตุนสินค้ามากมายหลายแบรนด์ หลายยี่ห้อ  หลายประเภทในกำมือ เพื่อวิ่งส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ยิ่งต้องมีการจัดการระบบสินค้าและการส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน แม่นยำ เพื่อลดโอกาสที่สินค้าจะเสียชำรุดระหว่างขั้นตอนการทำงานน้อยที่สุด จึงจะเรียกว่ามีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า           รถแฮนด์ลิฟท์ สามารถขนย้าย ส่งสินค้า ได้ถึง […]