เช่า-ซื้อ-handlift
บทบาทของรถแฮนด์ลิฟท์ต่อ “ธุรกิจสายส่ง”

ธุรกิจสายส่ง เป็นส่วนประกอบสำคัญของทุกๆธุรกิจ เพราะสายส่งมีหน้าที่ในการกระจายสินค้าและเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของสินค้ากับบรรดาลูกค้า  คนที่เชื่อมต่อการค้าและกระจายสินค้า              ธุรกิจสายส่ง ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งหนึ่งว่าตัวแทนจำหน่าย ทำหน้าที่รับสินค้าจากโรงงานของผู้ประกอบการและตระเวนจำหน่ายต่อผู้ค้ารายย่อยอีกทีหนึ่ง หรือ จำหน่ายต่อลูกค้าโดยตรง ธุรกิจสายส่งนั้นจำเป็นต้องเผชิญ กับ จำนวนสินค้ามากมายในแต่ละวันที่จะต้องขนย้ายและดูแลสินค้า ส่งผลให้รถแฮนด์ลิฟท์ ถูกนำเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น [...]